Silhouette Soft – подигачки конци

Што претставува Silhouette Soft?

Silhouette Soft се иновативни абсорбибилни конци за кревање со уникатна технологија на конус. Тие се користат за лекување на висната кожа во средишниот и долниот дел на лицето, вратот и веѓите. Постојат три варијанти на производот достапни за лекување на различни области и степени на висната кожа.

SILHOUETTE SOFT: 8 КОНУСИ, 12 КОНУСИ И 16 КОНУСИ
Две идентични серии на конуси во две насоки:
Серија за фиксирање на конецот
Серија на одржување на ткивото
Конуси со површина 360°: за посилно прицврстување и подобра способност за подигање на конецот.
Конуси кои слободно се движат на монофиламентот, тие не ја загрозуваат јачината на конецот.

СОСТАВ

Конците Silhouette Soft се биокомпитабилни, биоразградливи и биосорбирачки. Конецот се состои од монофиламент направен од PLLA (поли-L млечна киселина) и конуси направени од PLGA (82% поли-L млечна киселина и 18% полигликолна киселина).

Разградувањето на PLLA се одвива со хидролиза на естерските врски на полимерот, што доведува до биоразградување до млечна киселина. Млечната киселина, пак, се отстранува од телото преку природните метаболички патишта во форма на јаглерод диоксид и вода.

SILHOUETTE SOFT: ДВОЈНО ДЕЈСТВО

Механички ефект – непосредна промена на локацијата на ткивата

 • Технологија со конуси во две насоки:
  Обезбедува добра промена во локацијата на подвижното масно ткиво и силна фиксација на тврдото ткиво. (Слика 3)
 • Шуплив конус со голема 3D површина:
  Обезбедува силно прицврстување на ткивото и ефикасно подигање на меките ткива во споредба со другите конци за подигнување.

Површината на конецот е тесно поврзана со неговата способност да го задржи ткивото. Со иста должина, конусите имаат 9 пати поголема површина од онаа на шилците.

 

Регенеративен ефект – формирање на колаген

 • Трајно формирање на колаген тип 1 преку своите уникатни карактеристики и интеракција со сопствените ткива на телото, Silhouette Soft го стимулира формирањето на колаген тип 1.
 • Долготрајни полимери PLLA и PLGA се разградуваат in vivo од
  хидролиза. Ова е бавна деградација и опстојува со текот на времето. Воспалителната реакција е минимална.
 • Ефективна биолошка приврзаност – колагенската капсула формирана околу конусот ја подобрува приврзаноста кон поткожното ткиво.

SILHOUETTE SOFT: ПРОФИЛ НА БЕЗБЕДНОСТ

 • Ограничен ризик од миграција или поместување на конецот -уникатната 3Д конусна технологија на Silhouette Soft обезбедува стабилно прицврстување на ткаенините. Затоа, при напон, конецот останува на своето место и не се оштетува.
 • Ограничен ризик од кинење на конецот – конусите со слободно движење не ја загрозуваат јачината на монофиламентот и на тој начин го намалуваат ризикот од оштетување на конецот.
 • Одличен безбедносен профил – честотата на несакани дејства (Јули 2014 – Август 2018) : 0,022%. Најчести несакани ефекти се болка  и оток, кои исчезнуваат во рок од 2-3 дена по процедурата.

SILHOUETTE: Задоволство на пациентот

Задоволството на пациентот е директно поврзано со лојалноста на истиот.

Една неодамнешна студија потврди високо ниво на пациентите по третманот со Silhouette Instalift.

РАЗНОВИДНОСТ И МОДЕЛИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

РАЗНОВИДНОСТ И МОДЕЛИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

види повеќе

ОБЛАСТИ ЗА ТРЕТМАН

види повеќе

Клинички случаи

Слика 1 – терапија на средишниот и долниот дел на лицето.

Слика 2 – терапија на средишниот дел од лицето со 6 конци, по 3 конци со по 8 конуси на секоја страна.

Фотографиите се превземени од  д-р Ф. Верцеси, Италија

 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Одговорите на прашањата кои најчесто ни ги поставувате

ДАЛИ НУДИТЕ ОБУКА?

Да. Нудиме сертифицирана обука за работа. Обуката ја изведуваат нашите висококвалификувани клинички тренери. Обуката опфаќа теоретска и практична подготовка за работа со инјектирање, како и техники за добра консултација од страна на терапевтот со клиентот.

ИМАШ ПОВЕЌЕ ПРАШАЊА? Закажи бесплатна деловна консултација.

Контактирај не